Home » Oferta » Dla firm

Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną firm i przedsiębiorstw. 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 

•           Serwis telefoniczny w godzinach pracy

 

•           Wsparcie techniczne za pomocą narzędzi dostępu zdalnego

 

•           Wsparcie techniczne serwisanta w siedzibie Państwa firmy

 

•           Tworzenie i administracja lokalnej sieci komputerowej LAN, WLAN

 

•           Konfigurowanie routerów i urządzeń sieciowych 

 

•           Wykonywanie kopii bezpieczeństwa dokumentów, baz danych

 

•           Przywracanie utraconych danych z dysku twardego komputera

 

•           Serwisowanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

 

•           Sprzedaż urządzeń i oprogramowania

 

•           Instalowanie i konfigurowanie monitoringu video

 

•           Instalowanie i konfigurowanie programów, w tym również programów mailowych

 

•           Doradztwo informatyczne

 

•           Przeprowadzanie audytów legalności oprogramowania

 

 

Rozliczenie naszych usług może być prowadzone w dwojaki sposób:

·      Rozliczenie godzinowe wg czasu pracy z zastosowaniem stawek z naszego cennika.

·      Rozliczenie pakietowe ( abonamentowe ) – gwarantujemy określone czasy reakcji na zdarzenia.