Home » Oferta » Dla szkół

           Oferujemy kompleksową opiekę nad szkolnymi pracowniami komputerowymi, bibliotekami oraz komputerami administracji szkolnej w powiecie bolesławieckim. Świadczymy pomoc w zakresie właściwej eksploatacji sprzętu komputerowego oraz prowadzimy audyt oryginalności oprogramowania instalowanego w pracowniach. 

Rozwiązujemy problemy w zakresie konfiguracji oraz reinstalacji serwerów, a także roboczych stacji uczniowskich. 

Służymy fachową radą przy wyborze i instalacji oprogramowania antywirusowego, niezbędnego do prawidłowej i bezawaryjnej pracy. Pomagamy wybrać optymalne rozwiązania dostępu do sieci Internet.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami w zakresie obsługi szkolnych pracowni komputerowych, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną. 


Rozliczenie naszych usług może być prowadzone w dwojaki sposób:

·      Rozliczenie godzinowe wg czasu pracy z zastosowaniem stawek z naszego cennika. 

·      Rozliczenie abonamentowe – gwarantujemy określone czasy reakcji na zdarzenia. 

 

W ramach świadczonych usług serwisowych oferujemy (oba warianty):

 
• serwis sprzętu komputerowego oraz peryferii (drukarek, skanerów, itp.); 
• administrację sieci komputerowych; 
• administrację serwerów opartych na platformie WINDOWS, LINUX; 
• administrację, szkolenia, pomoc przy obsłudze oprogramowania: 
                   • SIO, 
                   • VULCAN, 
                   • ASSECO (Płatnik), 
                   • Microsoft (Windows, MS Office), 
                   • programach z pakietu Open Office 
                   • i wiele innych; 
• rozwiązania antywirusowe i związane z bezpieczeństwem systemów i  danych; 
• inwentaryzację sprzętu, oprogramowania oraz licencji; 
• obsługę pracowni komputerowych EFS i innych; 
• strony internetowe; 
• oprogramowanie do filtrowania treści niepożądanych; 

 

 

Zapewniamy błyskawiczną reakcję serwisu i priorytetowe traktowanie potrzeb klientów, z którymi podpisujemy umowę. 

 

 

Przykładowe koszty obsługi serwisowej za godzinę pracy:

· godzina pracy (bez umowy serwisowej) - 70 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy